počet produktů
0
cena nákupu
0,00 CZK
měna: CZK
Kategorie
Počítadlo přístupů
Online: 3
Dnes: 173
Týden: 311
Celkem: 314750
Kontaktní formulář
Captcha Reload Image

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí pro internetový obchod www.brusivo-naradi-nastroje.cz , upřesňují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího a jsou závazné pro obě strany. Seznamte se, prosím, s těmito obchodními a záručními  podmínkami než začnete nakupovat. Odesláním závazné objednávky potvrzujete souhlas s těmito podmínkami. Objednávka je závazná! Odstoupení od objednávky je možné pouze po dohodě s prodávajícím písemně, e-mailem, nebo telefonicky.
   Pokud je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) ve znění pozdějších novel. Je-li smluvní stranou kupující, jež není spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené těmito podmínkami, ale Obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších novel.
 

2. Kontaktní informace (provozovatel tohoto internetového obchodu):

  VISTULA, spol. s r. o., Čs. legií 60, 399 01 Milevsko, tel. +420 382 52 20 11, fax. +420 382 52 66 89, mob. +420 608 971866, +420 602 486 276, e-mail vistula.m@tiscali.cz, IČ 60827700, DIČ CZ60827700, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 3618.

3. Vymezení pojmů:


- Kupní smlouva. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem potvrzení (emailem, poštou, telefonicky) návrhu smlouvy prodávajícím. Tímto momentem vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, kupující je vázán těmito obchodními podmínkami a vyjadřuje s nimi souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečně upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.
- Dodavatel. Dodavatel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je jím podnikatel, který přímo či prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby.
- Spotřebitel. Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, nebo osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
- Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí příslušnou částí obchodních podmínek a obchodním zákoníkem.
 

 4. Cena zboží:

Ceny zboží, dopravného a poštovného uvedené v eshopu jsou  koncové ceny včetně DPH 20% (popř. 10%).
Pokud bychom z jakéhokoli důvodu cenu nemohli dodržet, budeme Vás kontaktovat a žádat odsouhlasení, popř. zrušení objednávky.

 5. Platební podmínky:

Platbu je možné provézt:
Dobírkou, hotově v sídle naší firmy v Milevsku nebo předfakturou.

6. Dodací podmínky:

Zboží je možno vyzvednout osobně v sídle naší firmy v Milevsku nebo zaslat sběrnou službou (případně poštou). V případě, že u položky je dostupnost "skladem", bude expedována v den objednání (v případě objednávky uskutečněné do 14 00 hod.),  nejpozději den následující po objednání (objednávky po 14 00 hod.).
Vždy pečlivě zkontrolujte při převzetí zásilky, zda zásilka není poškozena.

 

7. Podmínky pro vrácení zboží:

Kupující, fyzická osoba, které bylo zboží zasláno (ne, při osobním vyzvednutí zboží !), má dle zákona 367/2000 Sb. právo na odstoupení od smlouvy v době maximálně do 14 dnů od data prodeje. Pokud se rozhodnete zboží vrátit, je nutné učinit následující:
a. Informovat nás o tomto e-mailem nebo telefonem, kde je nutné uvést: vaše jméno, adresu, číslo faktury a číslo účtu na který bude vrácená částka za zboží převedena. Odstoupení od smlouvy musí vyjadřovat projev vůle spotřebitele, ze kterého jasně vyplývá, že od uzavřené kupní smlouvy chce odstoupit v zákonné 14ti denní lhůtě. Nestačí tedy pouze zaslat zboží zpět. Odstoupení od smlouvy by mělo být nejlépe uplatněno písemnou formou společně s kopií dokladu o koupi, tedy s fakturou. V případě jiného, než písemného, odstoupení od smlouvy se spotřebitel může dostat do případné důkazní nouze s prokazováním svého odstoupení od smlouvy.
b. Zboží musí být kompletní, včetně příslušenství, nepoškozené, bez známek opotřebení a nejlépe v originálním obalu.
c. Zboží musí být doručeno na naši adresu (doporučujeme zboží pojistit) – v žádném případě na dobírku.
d. Pokud obdržíme zboží a budou splněny výše uvedené podmínky, bude Vám vystaven a odeslán do 5 dnů dobropis, který podepsaný vrátíte na naši adresu. Poté Vám bude vrácena částka ponížená o náklady na přepravu. Případné zaslání penězsloženkou je zpoplatněno dle příslušného ceníku České pošty.

e. Odstouupení od smlouvy je platné, pokud bude doručeno do 14 dnů od převzetí plnění.

 8. Záruční podmínky:

Není-li uvedeno jinak, vztahuje se na zboží záruka 24 měsíců. Podmínky pro reklamace se řídí zákonem na ochranu spotřebitele.

9. Ochrana osobních údajů:


S osobními údaji nakládáme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou. Tyto údaje slouží pouze pro interní potřeby a nejsou poskytovány třetím stranám. Prodávající neposkytne osobní údaje žádné třetí osobě, která nemá bezprostřední vztah ke zdárnému vyřízení objednávky.
Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb kupujícímu. Kupující má právo písemně, e-mailem nebo telefonicky vyjádřit nesouhlas s evidencí osobních údajů. V tom případě prodávající odstraní tyto údaje v nezbytném rozsahu ze své databáze.